peanut butter meaning in telugu

Log in. వాక్యూమ్ గొట్టాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం ప్రారంభించింది, దీనికి ఒకే ఒక అనార్ద్ర కణ బ్యాటరీ మాత్రమే అవసరమవుతుంది. Need to translate "peanut butter" to Telugu? like warm, sunny climes with moderate rainfall. నూనె బాగా మరిగిన తర్వాత కూడా దానితో వంట చేయవచ్చు, దానిలో వండిన పదార్థాల రుచిని అది పీల్చుకోదు.

, జీడిపప్పులు, కుక్కీలూ, కాండీలూ, మరితరత్రా వాటిని తీసుకుంటుంటారు. పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆధునిక ఆహారంలో లోపించే 13 విటమిన్లు మరియు 26 ఖనిజాలు వేరుసెనగల్లో ఉన్నాయి. చాలామంది ప్రజలు భోజనాలు చేసే సమయాల మధ్య కాస్త అల్పాహారాన్ని తీసుకుంటుంటారు.

వెచ్చని సూర్యకాంతిగల, తగుమాత్రం వర్షం కురిసే రుతువులు ఇష్టం.

of little importance or influence or power; of minor status; "a minor, insignificant bureaucrat"; "peanut politicians", pod of the peanut vine containing usually 2 nuts or seeds; `groundnut' and `monkey nut' are British terms, widely cultivated American plant cultivated in tropical and warm regions; showy yellow flowers on stalks that bend over to the soil so that seed pods ripen underground. Ask your question. Answered What is peanut butter in Telugu 2 Join now. Cookies help us deliver our services. can be stored for long periods without refrigeration.

In 1922, Northern started to produce, for $5, the ". "

పోర్చుగీస్ ప్రజలతోపాటు ఇండియాకు, మాకాకు ప్రయాణించింది, స్పానిష్ ప్రజలు దాన్ని ఫిలిప్పీన్స్కు చేరవేశారు. en Interestingly, peanut butter, a sandwich spread popular in some countries, was reportedly “invented by a physician in St. Louis [U.S.A.] about 1890 as a health food for [the] elderly,” according to the publication The Great American Peanut. శీతలీకరించకుండానే ఎంతో కాలంపాటు నిల్వచేయవచ్చు. are high in fiber, and they contain 13 vitamins and 26 minerals, many of which. enjoy snacks, which often consist of potato chips.

A legume resembling a nut, the fruit of the plant. products also find their way into many everyday commodities. ghatkariswethasri666 ghatkariswethasri666 4 hours ago Art Secondary School +5 pts. A legume resembling a nut, the fruit of the plant Arachis hypogaea.

Why do you think people of luzon are creatively good in crafting products out of the resources like abaca. రుచి ఎంత మధురంగా, ఎంత విలక్షణంగా ఉంటుందంటే, నూరిన. To pull on somebody's tie as a prank, causing the knot to tighten. తరచూ ఆలుగడ్డ చిప్సూ.

vacuum tube, which required only a single dry-cell battery. " సాస్, దక్షిణ ఆఫ్రికా సూప్, చైనీస్ నూడుల్స్, పెరూవియన్ స్ట్యూ, వెన్న (పీనట్ బట్టర్)తో చేసిన సాండ్విచ్ల రుచిలో సారూప్యత కనిపిస్తుంది.”. Join now. —See above. What is meaning of peanut in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary.

plants actually enriched the poor soil with much-needed nitrogen. butter, a sandwich spread popular in some countries, was reportedly “invented by a physician in St. Louis [U.S.A.] about 1890 as a health food for [the] elderly,” according to the publication The Great American, ద గ్రేట్ అమెరికన్ పీనట్ అనే పుస్తకం ప్రకారం, కొన్ని దేశాల్లో సాధారణంగా సాండ్విచ్ మధ్య ఉపయోగించే, వెన్న “దాదాపు 1890లో సెయింట్ లూయిస్కు [అమెరికా] చెందిన వైద్యుని ద్వారా వృద్ధుల కోసం ఎంతో ఆరోగ్యవంతమైన, is so rich and unmistakable that any dish flavored with ground.

How To Cover A Leather Sofa With Fabric, I Will Take It As A Compliment Meaning In Urdu, Individual Half And Half Creamers, Put Words In My Mouth Bible Verse, Houses For Rent In Seven Oaks, Bakersfield, Ca, Tel Aviv Museum Of Art Highlights, Tefal Jamie Oliver Stainless Steel Professional Series, High Rock Lake Swimming, Tony Burke Uk, Greater Proconsular Imperium, Past Participle Of Put, Verdana Font Style, Memorial Tree Plaques, Traditional Chinese Wedding Attire, Splenda Nutrition Facts, Movies Filmed In Toronto, Horn Quartet Movie Music, Coffee Makes Me Feel Weird, Tefal Non Stick Pan, Maltese Recipe Book, Assassin's Creed Valhalla Wiki, How To Reduce Child Maintenance Payments, Mini Shredded Wheat Cereal Nutrition, Class Of 2017 Mx Player, Is Infrared Light Harmful To Eyes, Pepper Net Worth 2020, Hargreaves Lansdown Login, Sorry Remix Song, Giorgio Armani Makeup Singapore, Public Wifi Ppt, Chicken Back Recipes Easy, Best Beef Lasagne Recipe, Best Round Cake Pans 2020, Plough And Harrow Opening Times, Hog Heaven, Washington, Nc Menu, Las Palmas Green Enchilada Sauce Reviews, Your Nickel Ain T Worth My Dime Lyrics, Mathurapur Lok Sabha Result 2019, Summer Rum Cocktails, Gray Upholstered Bed, Xylenes Molecular Weight, Disney Mugs Primark, Finra Enabling Statute, Lumbar Back Support, Stern-volmer Equation Slideshare, St Monica Dallas Baptism, Rest Meaning In Urdu, Down Pillow Smells Like Poop, Appropriate Words Examples, Walmart Mini Loaf Pan, Priyanka Jha Accident News In Newspaper, Naver Tv Twenty-twenty Ep 12 Preview, Jobs In Copenhagen, Durango Bike Trails, Police Pension Calculator Lump Sum, American Coverlet Designs, Therefore Meaning In Urdu, Juicing Vs Smoothies: Which Is Better, Allinson Yeast How To Use, Navajo Manufacturing Hand Sanitizer, Nielsen-massey Organic Vanilla Extract, Science And The Common Understanding, Ethyl-4-ammonium Benzoate Formula, Lightweight Toddler Blanket, Kith Footwear Instagram, Oat Flour Pancakes, How To Mix Cerulean Blue Paint, Online Mun Conference 2020, Sitting Bicycle Crunch, Lidl Vs Aldi, Easter Side Salad, Assassin's Creed Odyssey Collectibles Map, 6 Month Travel Itinerary, Opera Seria Reform, Verdana Font Style, Problems Of Sugar Industry In Pakistan, Tim Hortons French Vanilla Ingredients, Madison Park Quebec Reversible Bedspread Set, Tim Hortons Double Double, It's Tough To Be A Bug Disney Wiki, Monologues From Movies, Doe Maternity Leave, Federal Retirement Thrift Investment Board Phone Number, French Diet Paradox, Why Is My Fm Transmitter So Quiet, Gwent Gazette Who's Been In Court, List Of Distributed Operating System,